Menu

ENCILFA A CHANOLFAN GYFARFOD CANOLBARTH CYMRU

Eco-leoliad ysbrydoledig a bythynnod gwyliau hunanddarpar, ym mhrydferthwch Mynyddoedd Cambria, ger Machynlleth, Canolbarth Cymru.

CAEL GWYBOD MWY

Previous slide Next slide
self catering holiday cottages photo

Bythynnod gwyliau hananddarpar

Ysguboriau cerrig wedi’u trosi’n drawiadol – yn llawn golau a deunyddiau naturiol. Steilus ond cyfforddus – gyda nenfydau uchel â thrawstiau, lloriau derw, ffenestri a dodrefn derw wedi’u saernïo’n lleol, a stofiau llosgi pren clyd. Mae ffabrigau Cymreig a gwledd o fapiau a llyfrau am yr ardal yno i’ch croesawu, yn ogystal â rhyngrwyd Wifi os oes angen ichi gadw mewn cysylltiad â’r byd y tu allan. Ar gyfer amser gwyliau neu weithdai a chyfnodau encilio - mae yna le i 6/7 o bobl gysgu ym mhob bwthyn...mwy

flexible venue packages photo

Pecynnau man cyfarfod hyblyg

Lleoliad unigryw gyda llety a man cyfarfod ysbrydoledig – ar gyfer gweithdai, hyfforddiant, cynadleddau bach, cyfnodau encilio ar gyfer arweinwyr, diwrnodau allan o’r swyddfa, sgyrsiau datblygu busnes, cyfleoedd i deuluoedd a grwpiau ddod at ei gilydd... a mwy o lawer. Beth bynnag y gallwch chi ei ddychmygu! Gallwn ni ddarparu arlwyaeth neu gallwch chi ei darparu eich hunain – eich dewis chi. Gallwn ni hyd yn oed helpu i gynllunio’ch digwyddiad neu’ch amser encilio...mwy

luxury, eco and extras photo

Moethusrwydd, eco a mwy

Naws moethus gyda’r eco-safonau uchaf a manion ychwanegol – cawod stêm, sawna personol, gwasanaeth tylino, tipi, cylch cerrig, gwersyll, tŷ haf a thir hudol gydag ardaloedd eistedd preifat. Cyfleusterau i bobl anabl, golchdy, ystafell sychu, rhestl ar gyfer beiciau, gwasanaeth stablu ceffylau, ac rydym ni’n croesawu cŵn...mwy

mid wales photo

Canolbarth Cymru Blasus

Yn uchel ym Mynyddoedd Cambria, gan gynnig y tirluniau mwyaf digyffwrdd a gwyllt yng Nghymru, mae Encilfa Tyddyn o fewn 30 munud o Eryri a 45 munud o forlin hyfryd Aberdyfi – sail ragorol ar gyfer cerdded, beicio, llu o weithgareddau antur, a heddwch cestyll a gerddi. Welsoch chi Lyn Efyrnwy, Argae Clywedog, Llanidloes, Castell Powys erioed?...mwy

Yr encilfa a fydd wrth eich bodd - o galon Cymru.

Amrywiaeth o fannau hyfryd a maethlon i sefydliadau, grwpiau ac unigolion sydd eisiau dysgu, gweithio’n effeithiol neu, yn syml, ymlacio ac adfywio yw Encilfa Tyddyn.

Mae’r bythynnod gwyliau hunanddarpar, y mannau ar gyfer gweithdai a’r cyfleusterau dan do ac awyr agored eraill yn rhoi’r hyblygrwydd ichi fwynhau’r hyn rydych chi’n chwilio amdano – boed yn guddfan moethus rhamantus i gwpl, gwyliau gyda’r teulu a ffrindiau, gweithdy neu rywle i ddod at eich gilydd ar gyfer achlysur arbennig. Ar hyn o bryd, gallwn ni groesawu:

Gweithdai – hyd at 35 mewn ‘arddull theatr’
Partïon – hyd at 60 o bobl
Llety – hyd at 20 o bobl.

Mae Encilfa Tyddyn mewn man diarffordd a phreifat, gyda golygfeydd ysblennydd, ond mae hefyd yn hawdd i’w chyrraedd - ar y trên (gorsaf Caersws 15 munud), neu ar y ffordd (oddi ar ffordd A470, sef ‘asgwrn cefn’ Cymru).